Trang chủ » GAME » One Piece Tập 289 – Cách Đánh Mới Của Zoro! Sokeking Làm Kiếm Được Sao – Đảo Hải Tặc | Thông Tin về one piece tap 289

One Piece Tập 289 – Cách Đánh Mới Của Zoro! Sokeking Làm Kiếm Được Sao – Đảo Hải Tặc | Thông Tin về one piece tap 289

bởi Minh Khôi

One Piece Tập 289 – Cách Đánh Mới Của Zoro! Sokeking Làm Kiếm Được Sao – Đảo Hải Tặc | Chia sẻ về one piece tap 289 Mới nhất

XEM NGAY

Xem trước One Piece trên POPS App: ▶ ️ Subscribe ủng hộ POPS Anime để xem thêm nhiều bộ Anime mới …

Xem thêm blog liên quan one piece tap 289 do Chúng Mình chia sẻ tại đây.

One Piece Tập 289 - Cách Đánh Mới Của Zoro! Sokeking Làm Kiếm Được Sao - Đảo Hải Tặc

One Piece Tập 289 – Cách Đánh Mới Của Zoro! Sokeking Làm Kiếm Được Sao – Đảo Hải Tặc


Hy vọng những Kiến thức về chủ đề one piece tap 289 này sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã xem.

Có thể bạn cũng thích

39 những bình luận

Kỳ Nguyễn 22/09/2021 - 11:48 chiều

Monke D Lufy

Trả lời
Hạnh Nguyễn 22/09/2021 - 11:48 chiều

Fanky có ý tưởng rất hay

Trả lời
Xuân Phúc 22/09/2021 - 11:48 chiều

Hu cao cổ ngầu nhất

Trả lời
Xuân Phúc 22/09/2021 - 11:48 chiều

Zoro khi bật haki đen là kiếm của zoro đổi màu thành màu đen nhưng nó có thêm số 8

Trả lời
Phuong Phu 22/09/2021 - 11:48 chiều

Phù văn

Trả lời
Thuý An Bùi 22/09/2021 - 11:48 chiều

5/4/2021 còn ai xem lại ko nhể???

Trả lời
loc Trần 22/09/2021 - 11:48 chiều

Cần luật sư gắp

Trả lời
Tuấn Nguyễn Mạnh 22/09/2021 - 11:48 chiều

Từ phần này gt vs chiếu lại hết mẹ nó nữa tập phim

Trả lời
Út Sò Dẹo 22/09/2021 - 11:48 chiều

Fanky đánh hài nhất 🤣🤣

Trả lời
Bé Bơ 22/09/2021 - 11:48 chiều

đây nữa nè !!!

Trả lời
Trung Dương Ngô 22/09/2021 - 11:48 chiều

Hahahajah cao kiến zoro

Trả lời
Trung Dương Ngô 22/09/2021 - 11:48 chiều

Hahahahahahahhahah

Trả lời
Yếnn 22/09/2021 - 11:48 chiều

Số ng ms xem

Trả lời
Ngan Nguyen 22/09/2021 - 11:48 chiều

Hươu cao cỗ .. sóii .
Cườii chếtt t mấtt 😂😂😂

Trả lời
ĐMT GAMING 22/09/2021 - 11:48 chiều

🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😏🤭😏🤭🤭🤭🤭😏🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭😏🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Trả lời
NHM TH 22/09/2021 - 11:48 chiều

Song người kiếm độc nhị kiếm

Trả lời
NHM TH 22/09/2021 - 11:48 chiều

10:03 trốn độc lạ

Trả lời
NHM TH 22/09/2021 - 11:48 chiều Trả lời
NHM TH 22/09/2021 - 11:48 chiều

Cố lên franky haaaa….

Trả lời
NHM TH 22/09/2021 - 11:48 chiều

21:10 biến hình hợp nhị thể

Trả lời
Trang Hồ 22/09/2021 - 11:48 chiều

Usopp cứ như KwangSoo của RM ấy nhỉ :v kkk

Trả lời
Ly Nhi 22/09/2021 - 11:48 chiều

Đầu óc của zoro đúng là đỉnh của chóp 😂🤣😂🤣

Trả lời
ÁI VY 👻 22/09/2021 - 11:48 chiều

>< hay lắm vỗ tay 👏👏

Trả lời
nguyễn huỳnh như007 22/09/2021 - 11:48 chiều

Cày lại từ đầu

Trả lời
châmm 22/09/2021 - 11:48 chiều

Franky nói chuyện hài ghê

Trả lời
R O S É 22/09/2021 - 11:48 chiều

110721

Trả lời
ngoc Nguyen 22/09/2021 - 11:48 chiều

18:47 zoro lơ ngơ lớ ngớ😂

Trả lời
oanh nguyen thi 22/09/2021 - 11:48 chiều

😅😅😅

Trả lời
ʜᴀɴɴɪᴇ ʟɪɴʜ 22/09/2021 - 11:48 chiều

CP9 đấu kiểu này hài vl 🤣

Trả lời
Loan Giang 22/09/2021 - 11:48 chiều

Fukurou mạnh vãi

Trả lời
Trần Ngô Hoàng Trinh 22/09/2021 - 11:48 chiều

Bật 1.5x

Trả lời
Hoa Tien Luong 22/09/2021 - 11:48 chiều

Zoro không bao giờ lm chúng ta thất vọng

Trả lời
Thảo Liên 22/09/2021 - 11:48 chiều

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Trả lời
Tffuy Fjeyyiuuy 22/09/2021 - 11:48 chiều

Thới đó có sở thú

Trả lời
Hạnh Lưu 22/09/2021 - 11:48 chiều

Con sói vs con hưu là 1 phiên bản của sanji vs zoro

Trả lời
Tâm Đức Nguyễn Võ 22/09/2021 - 11:48 chiều

Ahihiihaha🤣🤣🤣😂😂😂

Trả lời
tien nhan 22/09/2021 - 11:48 chiều

💜

Trả lời
Huy Vương 22/09/2021 - 11:48 chiều

Chặt tay chỉ có zoro nghỉ ra kk

Trả lời
POPS Anime 22/09/2021 - 11:48 chiều

Anh em đăng ký ủng hộ kênh POPS Kids đạt Nút Kim Cương nhé: https://bit.ly/2QRbKqT

Trả lời

Để lại bình luận