Trang chủ » HUẤN LUYỆN » 머리카락 성애견 몽이ㅣ개과천선 3화 A Dachshund Dog Has A Hair Fetish?! | Tin Tức về cho dashund

머리카락 성애견 몽이ㅣ개과천선 3화 A Dachshund Dog Has A Hair Fetish?! | Tin Tức về cho dashund

bởi Minh Khôi

머리카락 성애견 몽이ㅣ개과천선 3화 A Dachshund Dog Has A Hair Fetish?! | Chia sẻ về cho dashund Mới nhất

XEM NGAY

! ? Tập 1 Tập 2 Tập 4 Tập 5 Tập 6 Tập 7 Tập 8 Tập 9 Tập 10 ——————————– – —————————————————- – ————– ———-
[애니멀봐]:

[애니멀봐]Facebook: Instagram: Twitter: .

Xem thêm blog liên quan cho dashund do Thitranthucung chia sẻ tại đây.

머리카락 성애견 몽이ㅣ개과천선 3화 A Dachshund Dog Has A Hair Fetish?!

머리카락 성애견 몽이ㅣ개과천선 3화 A Dachshund Dog Has A Hair Fetish?!


Hy vọng những Kiến thức về chủ đề cho dashund này sẽ hữu ích cho bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Có thể bạn cũng thích

28 những bình luận

정지원 22/11/2021 - 1:59 chiều

….우리집 쿠키도 그러는데ㅠ 내머리ㅠ

Trả lời
Sheann Goh 22/11/2021 - 1:59 chiều

Lmao candidate 2 : no testing needed

Trả lời
김부장 22/11/2021 - 1:59 chiều

몽이 진짜 귀엽게 생겼네 ㅋㅋㅋ

Trả lời
Sayantani Ray 22/11/2021 - 1:59 chiều

Cutie

Trả lời
: 0 22/11/2021 - 1:59 chiều

몽이 귀엽닼ㅋㅋㅋ

Trả lời
또배고파 22/11/2021 - 1:59 chiều

저나이때머리잡는강아지많음 우리집 강아지도 그랬다가 어느순간 안함ㅋㅋㅋㅋㅋ

Trả lời
9 A_RIN- 22/11/2021 - 1:59 chiều

학교갈때는 좋을듯….평소엔…(드러눕기 좋아하는 나에겐…)

Trả lời
KathIceBear 22/11/2021 - 1:59 chiều

Lol no 2 no tested needed😂😂😂

Trả lời
인간 22/11/2021 - 1:59 chiều

ㅋㅋㅋㅋ 촵촵

Trả lời
Samapika Das 22/11/2021 - 1:59 chiều

Dachshund is a cute breed but they are too smart

Trả lời
이상민 22/11/2021 - 1:59 chiều

저희집 복돌이 닥스훈트도 어릴땐 머리엄청물었는데 지금은 안그러더라고요 ㅋㅋ 어릴때만 그러는듯

Trả lời
컴퓨터갤러리 22/11/2021 - 1:59 chiều

1:56 너어는…진짜…

Trả lời
심심풀이 22/11/2021 - 1:59 chiều

강아지가 누나 외모관심많다니깐 운동시켜줄려고 눕게못하고 움직이게해줬네 착한강아지였네

Trả lời
JaKe 22/11/2021 - 1:59 chiều

그래도 성애견이라는 제목은… 소아성애자처럼 성적인 집착을 의미하는 건데.. 물론 애니멀봐 작명 센스 너무 좋아하지만 이건 아닌 것 같아요.

Trả lời
류인찬 22/11/2021 - 1:59 chiều

일주일 머리 안감으면… 그럼… 어음……….

Trả lời
David Henokh 22/11/2021 - 1:59 chiều

Not test needed 🤣🤣

Trả lời
하나코 22/11/2021 - 1:59 chiều

저희도 그래요ㅠㅜㅜ하지만 "제발 하지말라고!!"이러면 안합답니다..

Trả lời
Komentator Youtube 22/11/2021 - 1:59 chiều

1:54
The best part.

Trả lời
빌리진 22/11/2021 - 1:59 chiều

하하..안돼~!!강하게 햇더니 가만있는것좀 바..아휴 귀여워라 ㅎㅎㅎ 대부분 견주들은 안돼 이걸 강하게 못하고..장난치듯 하니까 강아지가 장난으로 받아들인다구…짖고 물고 하는데 간식주면 보상으로 안다고..강아지를 사람으로 생각하니까 그러죠..그럼 안돼!!!!ㅎㅎ

Trả lời
Dh빙구 Tigerlsg7200 22/11/2021 - 1:59 chiều

https://youtu.be/iQw9-6-Zpf8
너무 신기해요 이게 가능한건지

Trả lời
노방래 22/11/2021 - 1:59 chiều

우리집그린칙코뉴어앵무새랑똑같아
ㅋㅋ

Trả lời
jo rei 22/11/2021 - 1:59 chiều

Nice nice… i'll try to train my dog too

Trả lời
지연 22/11/2021 - 1:59 chiều

울집개도 진짜 눕기만 하면 머리채 뜯음.. 이젠 하다하다 귀까지 씹어유… 하하핳

Trả lời
희정🧸(Hee jeong🧸) 22/11/2021 - 1:59 chiều

우.. 우리개랑 똑같다!

Trả lời
나가 22/11/2021 - 1:59 chiều

아니 저렇게 단호하게 안돼하고 손가락으로 가르키니까 손가락 깨뭄…

Trả lời
ZaiZ 22/11/2021 - 1:59 chiều

LOL no 2 no need to test

Trả lời
윤지수 22/11/2021 - 1:59 chiều

와!! 우리애기한테 써봐야겠네요. 손,발,옷,머리카락 다 물어요

Trả lời
SBS TV동물농장x애니멀봐 22/11/2021 - 1:59 chiều

개과천선 1화 / EP1 → https://youtu.be/HPBAoB33ZUc
개과천선 2화 / EP2 → https://youtu.be/x3v5VQSQWRM
개과천선 4화 / EP4 → https://youtu.be/xqNzFlswKpw
개과천선 5화 / EP5 → https://youtu.be/Zir8Qzqt-IE
개과천선 6화 / EP6 → https://youtu.be/LXJ-nESMHnk
개과천선 7화 / EP7 → https://youtu.be/A0LCXpLmwVk
개과천선 8화 / EP8 → https://youtu.be/a8_w5oIqDYk
개과천선 9화 / EP9 → https://youtu.be/kY3ei3UUjEo
개과천선 10화 / EP10 → https://youtu.be/03umlAkd5RM

Trả lời

Để lại bình luận